مقاله, نور و رنگ

لومن، کندلا و لوکس روشنایی چیست؟

تفاوت شعاع های نوری

واحد های مربوط به روشنایی را بشناسیم:

شاید برای شما پیش آمده با اصطلاحاتی تخصصی حوزه روشنایی، لامپ ال ای دی و نورپردازی مواجه شوید که معنای دقیق آن را نمی‌دانید و شاید حوصله و یا وقت کافی برای بررسی منابع و آشنایی دقیق با آن موضوع را نداشته باشید. در این بخش از مقالات تابش24 به بررسی دقیقتر واحدهای اندازه گیری نور یعنی لومن، لوکس و کندلا خواهیم پرداخت.

واحد روشنایی کندلا (Candela)

کندلا یا شمع یا نام اختصاری cd، که در گذشته با Candle یا همان لغت انگلیسی شمع شناخته می‌شد اما بعدا به Candela تغییر نام پیدا کرد، نشان دهنده میزان قدرت نور است و به نوعی چگالی نور طلقی می‌شود. مسلما این واحد به فاصله یا مساحت ناحیه روشن شده ارتباطی نداشته و تنها به قدرت منبع نور و زاویه تابش آن وابستگی دارد. هرچه قدرت نور منبع بالاتر و زاویه خروجی نور کمتر باشد، میزان Candela بیشتر و به عبارتی چگالی و شدت نور بیشتر خواهد بود.

واحد روشنایی لومن (Lumen)

Lumen واحدی با نام اختصاری lm است که عمدتا برای پروژکتورها به کار می‌رود و میزان نور خروجی کل را توصیف می‌نماید. رابطه Lumen با Candela بسیار ساده است. Candela چگالی نور است که اگر در زاویه استرادیان تابش نور ضرب شود میزان نور خروجی کل را نتیجه می‌دهد. زاویه استرادیان در واقع مفهوم سه بعدی زاویه معمولی است. به این صورت که اگر زاویه دو بعدی انتشار نور ۳۰ درجه باشد، زاویه سه بعدی آن میزان مساحت مشترک یک مخروط با زاویه ۳۰ درجه و یک کره با شعاع واحد است که البته رأس مخروط و مرکز کره در یک نقطه قرار دارند. واحد این زاویه سه بعدی استرادیان است که با Ω نمایش داده می‌شود. حداکثر مقدار آن زاویه سه‌بعدی ۴π است که معادل کل مساحت کره با شعاع واحد است.

لومن لامپ

واحد روشنایی لوکس (LUX)

لوکس با نماد lx، یکای شدت روشنایی در واحد SI است که به صورت شارنوری بر واحد سطح تعریف می‌شود. هر لوکس معادل یکلومن بر متر مربع است. در علوم نورسنجی، لوکس به عنوان مقیاسی برای سنجش شدت نوری که بوسیله چشم انسان درک می‌شود مورد استفاده قرار می‌گیرد. این واحد در علوم رادیومتری معادل واحد وات بر متر مربع است، اما در لوکس هر طول موج یک ضریب وزنی دارد که طبق تابع درخشندگی محاسبه می‌شود. تابع درخشندگی یا منحنی حساسیت چشم یا تابع بازده نوری، یک تابع یا منحنی است که میانگین حساسیت چشم انسان‌ها به نور را در طول موجهای مختلف مشخص می‌کند.

لومن، کندلا و لوکس چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید