نور و رنگ

تفکیک رنگ (CRI) چه شاخصی است؟

نمودار رنگ ها

انسان از خورشید به عنوان منبع اصلی نور استفاده می کند. لذا بهترین و طبیعی ترین حالت دید برای ما زیر نور خورشید است. از این رو بهترین منابع نوری از لحاظ بصری، منابعی هستند که شبیه ترین طیف نور را به طیف نور طبیعی خورشید داشته باشند. در همین راستا، برای نشان دادن کیفیت یک منبع نور ازدرصد Color Rendring Index استفاده می کنند که بین صفر تا صد متغییر است و مقدار آن با کیفیت تولید نور سفید متناسب است.

تفکیک رنگ توضیح می دهد که چطور یک منبع نور باعث بازتاب نور به چشم انسان می شود و نور چطور با بازتاب، تفکیک و تغییر پیدا می کند. شاخص تفکیک رنگ (CRI) مقیاسی بین ۰ تا ۱۰۰ درصد می باشد که نشان می دهد یک منبع نور چگونه و با چه دقت و تفکیکی از خود نور ساطع میکند و در نهایت نور بازتاب شده چه میزان از رنگ واقعی جسم را به چشم ما نشان می دهد.

هرچه درصد CRI بالاتر باشد، تفکیک نوری بهتر است. منبع روشنایی با CRI 85 تا ۹۰ درصد بعنوان نوری با تفکیک رنگ مناسب در نظر گرفته شده است.

منابع نور باCRI  ۹۰ یا بالاتر بهترین کیفیت نور را به ما ارایه می کنند و بهترین نور، نوری است که نسبت به نور خورشید نزدیک ترین تفکیک رنگ را داشته باشد و این نور متناسب ترین گزینه برای امور و استفاده هایی است که تمایز رنگ در آنها مهم است.

این مهم است که بدانیم CRI امری مستقل از درجه حرارت رنگ است (به دمای رنگ مراجعه کنید) برای مثال: یک لامپ رشته ای در اختیار داریم با درجه حرارت رنگ ۲۷۰۰ کلوین (گرم) است که با این وجودCRI  یا شاخص تفکیک رنگ آن ۱۰۰ درصد است. لامپ دیگری (فلورسنس) با دمای رنگ حدود ۵۰۰۰کلوین (روز روشن)CRI  نزدیک به ۷۵ درصد و دیگری با همان درجه حرارت رنگ (CRI) بالغ بر ۹۰ درصد است.

فروشگاه کالای برق و روشنایی تابش24 ارائه دهنده انواع چراغ های دکوراتیو و روشنایی به صورت تخصصی در خیابان لاله زار ارائه خدمت می کند.

دیدگاهتان را بنویسید