سفید کفه آویز فلزی دکوراتیو رنگی کد 6033.100

کفه سقفی سه شعله دایره سفید